• Số người truy cập: 873300
  • Số người đang online: 24
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Điện

Ngày 24-01-2022

LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 2)

09/05/2014 | 09:52

Tên sách: LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 2)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Đỗ Thị Giá - Đỗ Thị Vụ (Đồng chủ biên)

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 37.000 đồng

LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 1)

09/05/2014 | 09:49

Tên sách: LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 1)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Đỗ Thị Giá - Đỗ Thị Vụ (Đồng chủ biên)

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 256 trang

Giá bìa: 46.000 đồng

KĨ THUẬT ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

09/05/2014 | 09:42

Tài liệu này được viết với kinh nghiệm nhiều năm đã giảng dạy về đo lường điện ở trường đại học, đồng thời đã trao đổi với các cán bộ kỹ thuật đang vận hành trong thực tế để đảm bảo tính sát thực của các thiết bị đo, các phương pháp và sơ đồ đo đếm công suất và năng lượng điện. CHI TIẾT SÁCH

Trang 1/1 <1>