• Số người truy cập: 873278
  • Số người đang online: 18
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Nông nghiệp

Ngày 24-01-2022

BỆNH PHỔ BIẾN Ở TRÂU, BÒ, DÊ KHU VỰC MIỀN NÚI VÀ KỸ THUẬT PHÒNG TRỊ

03/09/2015 | 14:42

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: BỆNH PHỔ BIẾN Ở TRÂU, BÒ, DÊ KHU VỰC MIỀN NÚI VÀ KỸ THUẬT PHÒNG TRỊ

Thể loại: Sách hướng dẫn

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan (cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 120 trang

Giá bìa: 

BỆNH PHỔ BIẾN Ở GIA CẦM

03/09/2015 | 14:38

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: BỆNH PHỔ BIẾN Ở GIA CẦM KHU VỰC MIỀN NÚI VÀ KỸ THUẬT PHÒNG TRỊ

Thể loại: Sách hướng dẫn

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan (cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Hoành

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 120 trang

Giá bìa: 

Trang 1/1 <1>