• Số người truy cập: 873325
  • Số người đang online: 30
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Ngoại ngữ

Ngày 24-01-2022

TAKEAWAY ENGLISH 1

17/11/2014 | 16:34

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Peter Loveday; Melissa Koop; Sally Trowbridge; Lisa Varandani

Biên tập: 

Khổ sách: 21.5 x 27 cm

Số trang: 154 trang

Giá bìa: 

(Sách sắp xuất bản)

TAKEAWAY ENGLISH 1 (Workbook)

17/11/2014 | 16:32

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Peter Loveday; Melissa Koop; Sally Trowbridge; Lisa Varandani

Biên tập: 

Khổ sách: 21.5 x 27 cm

Số trang: 86 trang

Giá bìa: 

(Sách sắp xuất bản)

QUAN HỆ SO SÁNH TRONG TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

09/05/2014 | 09:17

Thể loại: Sách chuyên khảo 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh - Nguyễn Văn Đoàn

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 168 trang

Giá bìa: 37.500 đồng

ENGLISH WRITTEN PROFICIENCY IMTERMEDIATE 1

09/05/2014 | 09:02

Thể loại: Sách hướng dẫn 

Tác giả: Nguyễn Trọng Du

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 135 trang

Giá bìa: 45.000 đồng

Trang 1/1 <1>