• Số người truy cập: 873380
  • Số người đang online: 29
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 24-01-2022

KỶ YẾU HỘI THẢO "KẾT NỐI VỚI VIỆT NAM - THÔNG QUA ĐỐI THOẠI LIÊN NGÀNH" LẦN THỨ 5

17/11/2014 | 16:26

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên; ...

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 386 trang

INTERNATIONAL CONFERENCE "SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ETHNIC MINORITY POVERTY REDUCTION IN MOUNTAINOUS REGIONS"

17/11/2014 | 16:23

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 335 trang

HỘI THẢO QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI

17/11/2014 | 16:19

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 335 trang

GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

20/10/2014 | 16:16

Tên sách: GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Vân Trung - Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 115 trang

Giá bìa: Sách không bán

10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2004-2014)

20/10/2014 | 16:10

Tên sách: 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2004-2014)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHKT&QTKD

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 148 trang

Giá bìa: Sách không bán

25 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (5/9/1989-5/9/2014)

20/10/2014 | 16:05

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Câu lạc bộ hưu trí trung, cao cấp huyện Phổ Yên

Biên tập: Vân Trung - Văn Giang - Thuỳ Dương

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 83 trang

Giá bìa: Sách không bán

KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2013-2014 (Bộ môn Lịch sử)

21/05/2014 | 07:38

 

 

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Nhiều tác giả

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 280 trang

Giá bìa: 56.000 đồng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (04/4/1994 - 04/4/2014)

07/05/2014 | 15:46

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29 cm

Số trang: 72 trang

Giá bìa: Sách không bán

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

07/05/2014 | 14:32

Thể loại: Kỷ yếu Hội thảo

Tác giả: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Biên tập: Vân Trung - Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 162 trang

Giá bìa:  Phục vụ Hội thảo

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NỮ TRI THỨC VIỆT NAM (3/2011 - 6/2013)

07/05/2014 | 14:29

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Hội Nữ tri thức Việt Nam

Biên tập: Phạm Hạnh Sâm - Bùi Thị Bình - Trần Thị Việt Trung

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 68 trang

Trang 1/2 <12>