• Số người truy cập: 873327
  • Số người đang online: 32
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Toán - Tin ứng dụng

Ngày 24-01-2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LATEX

08/05/2014 | 15:17

Thể loại: Sách hướng dẫn 

Tác giả: TS. Nguyễn Bá Đức - ThS. Khổng Chí Nguyện

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 98 trang

Giá bìa: 25.000 đồng

Trang 1/1 <1>