• Số người truy cập: 873383
  • Số người đang online: 28
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Công nghệ thông tin & Truyền thông

Ngày 24-01-2022

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

29/10/2015 | 13:52

Tên sách: AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Trần Đức Sự (Chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 234 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Trang 1/1 <1>