• Số người truy cập: 873303
  • Số người đang online: 27
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 24-01-2022

CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRÊN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

13/05/2016 | 14:54

Tên sách: CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRÊN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Trần Viết Khanh

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 232 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

(Sách sắp xuất bản)

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC KẠN

13/05/2016 | 14:28

Tên sách: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC KẠN

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 196 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

LỊCH SỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHỔ YÊN

25/01/2016 | 14:05

Tên sách: LỊCH SỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHỔ YÊN

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phổ Yên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt, Hồ Thủy Giang

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 152 trang

Giá bìa: 50.000 đồng

QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI ĐÔNG BẤC VIỆT NAM

25/01/2016 | 08:15

Tên sách: QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI ĐÔNG BẤC VIỆT NAM

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Nguyễn Thị Khương (Chủ biên)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 131 trang

Giá bìa: 46.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

TIẾNG TÀY CƠ SỞ

29/10/2015 | 13:59

Tên sách: TIẾNG TÀY CƠ SỞ

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Lương Bèn (Chủ biên) - Đào Thị Lý

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 199 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

04/06/2015 | 10:27

Tên sách: ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Khải Hoàn - Nguyễn Bá Đức

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 469 trang

LÝ LUẬN GIÁO DỤC

04/06/2015 | 10:03

Tên sách: LÝ LUẬN GIÁO DỤC

Thể loại: 

Tác giả: Phạm Hồng Quang - Nguyễn Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 218 trang

Giá bìa: 60.000 đồng

GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

21/10/2014 | 10:09

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Đặng Thị Phương Phi

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 107 trang

Giá bìa: Sách không bán

NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI SÁN DÌU TỪ GÓC NHÌN VĂN HOÁ

21/10/2014 | 10:05

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Phạm Thị Phương Thái - Nguyễn Thị Mùi - Vũ Thị Mùi

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 128 trang

Giá bìa: 119.000đ

MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

21/10/2014 | 10:00

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Biên tập: Vân Trung - Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 188 trang

Giá bìa: 60.000đ

Trang 1/2 <12>