• Số người truy cập: 550365
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 175

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 19-09-2019

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VỚI TRIẾT LÝ PHƯƠNG ĐÔNG

21/10/2014 | 09:52

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: TS. Dương Quốc Thắng

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 272 trang

Giá bìa: 45.000đ

PHỤC HỒI SINH CẢNH KHU BẢO TỒN VƯỢN CAO VÍT (NOMASCUS NASUTUS NASUTUS) TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH - TỈNH CAO BẰNG

21/10/2014 | 09:49

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Trần Quốc Hưng - ThS. La Quang Độ

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 224 trang

Giá bìa: 118.000đ

RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

26/08/2014 | 14:58

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: ThS. Trần Nguyệt Anh

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 83 trang

Giá bìa: 21.000 đồng

TRUYỆN CỔ DÂN GIAN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (Tập 2)

13/05/2014 | 07:31

Thể loại: Truyện 

Tác giả: Nhiều tác giả (Sưu tầm)

Biên tập: Vân Trung - Đức Hạnh

Khổ sách: 20.5 x 14.5 cm

Số trang: 100 trang

Giá bìa: 

TRUYỆN CỔ DÂN GIAN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (Tập 1)

08/05/2014 | 15:15

Thể loại: Truyện 

Tác giả: Nhiều tác giả (Sưu tầm)

Biên tập: Vân Trung - Đức Hạnh

Khổ sách: 20.5 x 14.5 cm

Số trang: 100 trang

Giá bìa: 

Trang 2/2 <12>