• Số người truy cập: 873311
  • Số người đang online: 23
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách đoạt giải

Ngày 13-03-2014

Bản sắc dân tộc trong thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại

Thể loại: Lý luận phê bình

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (chủ biên)

Biên tập: Vân Trung, Như Nguyệt

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 460 trang

Giá bìa:  Sách Nhà nước đặt hàng

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2010

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG THƠ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Thể loại: Lý luận phê bình

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (chủ biên)

Biên tập: Vân Trung, Như Nguyệt

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 460 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Sách được bán dạng Ebook giá chỉ còn: 45.000đ tại địa chỉ https://sachweb.com/doc-sach-online/sach-cac-nha-xuat-ban-m58/sach-nxb-dai-hoc-thai-nguyen-70/doc-sach-online/sach-cac-nha-xuat-ban-m58/sach4-nxb-dai-hoc-thai-nguyen-70/ban-sac-dan-toc-trong-tho-ca-cac-dan-toc-thieu-so-viet-nam-hien-dai-khu-vuc-phia-bac-viet-nam-e1789/

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2010

II) GIỚI THIỆU SÁCH

1) Về tác giả tuyển chọn và biên soạn:

Trần Thị Vân Trung (Trần Thị Việt Trung). Quê quán: Thành phố Thái Nguyên.

Hội viên Hôi Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên…

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

* Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại; Lịch sử phê bình văn học Việt Nam hiện đại; Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam.

* Môn học giảng dạy đại học: Văn học Việt Nam hiện đại;

* Môn học giảng dạy sau đại học: Phương pháp luận nghiên cứu tác gia văn học; Quá trình hiện đại hoá văn học.Bản sắc dân tộc trong thơ ca dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

Các công trình khoa học:

Sách, giáo trình đã xuất bản:

* Các sách chủ biên:

[1]. Trần Thị Việt Trung. Lịch sử phê bình văn học Việt Nam (giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

[2]. Trần Thị Việt Trung. Hình tượng nhân vật phụ nữ trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. NXB Đại học Thái Nguyên, 2008.

[3]. Trần Thị Việt Trung. Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. (Nghiên cứu, phê bình), 2010.

[4]. Trần Thị Việt Trung.  Lịch sử Phê bình văn học Việt Nam hiện đại (giai đoạn đầu thế kỷ XX đến năm 1945) - Nghiên cứu, 2010 (bổ sung, tái bản).

[5]. Trần Thị Việt Trung. Xứ Lạng và nhà tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Trường Thanh; (Đồng chủ biên); Nghiên cứu, phê bình; NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2011.

[6]. Trần Thị Việt Trung. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại - Một số đặc điểm; (Đồng chủ biên); Nghiên cứu; NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2011.

[7]. Trần Thị Việt Trung. Việt Bắc - Trái tim hồng; (Đồng chủ biên); Sưu tầm và tuyển chọn tuyển tập thơ (2 tập); NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2012.

[8]. Trần Thị Việt Trung. Truyện cổ dân gian dân tộc thiểu số Việt Nam (Dành cho thiếu nhi); (Đồng chủ biên); Sưu tầm và tuyển chọn (2 tập); NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2013.

* Các sách tham gia biên soạn

[1]. Trần Thị Việt Trung (đồng chủ biên). Giáo trình văn học Việt Nam 1930 - 1945 (Lưu hành nội bộ). Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, 1995.

[2]. Nhiều tác giả. Nghĩ tiếp về Nam Cao. NXB Văn học, 1992 (tr. 92 - 97).

[3]. Nhiều tác giả. Thiếu Sơn - Nghệ thuật và nhân sinh. NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội, 2000.

[4]. Nhiều tác giả. Nam Cao về tác giả và tác phẩm. NXB Công an nhân dân, 2004.

*  Đã xuất bản 04 tập thơ:

[1]. Trần Thị Vân Trung. Xin đừng té nước vào em; (Thơ); Hội VH NT tỉnh Bắc Thái; 1989.

[2]. Trần Thị Vân Trung. Sao đôi - xa xăm (viết chung với Hà Đức Toàn); (Thơ); NXB Thanh niên; 1991.

[3]. Trần Thị Vân Trung. Khoảng cách cuối cùng; (Thơ); NXB Thanh niên; 1999.

[4]. Trần Thị Vân Trung. Hoa Bất Tử  (Thơ); NXB Đại học Thái Nguyên; 2011.       

[5]. Trần Thị Vân Trung. Xin đừng té nước… (Thơ tái bản có sửa chữa); NXB Đại học Thái Nguyên; 2012.

2) Về tác giả và tóm tắt nội dung tác phẩm:

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên khảo sát một cách khá toàn diện và có tính hệ thống, bề thế, dày dặn - về bản sắc dân tộc trong thơ ca hiện đại các dân tộc thiểu số (khu vực phía Bắc) Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát công phu, phân tích cụ thể và một sự cảm nhận tinh tế, các tác giả đã khái quát lên được những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật trong việc thể hiện bản sắc dân tộc, chỉ ra được những nét đặc sắc trong thơ ca của các dân tộc thiểu số, từ dân tộc Tày, dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Dao đến dân tộc Giáy và Pa Dí… Qua công trình này, người đọc có thể tìm thấy những sắc thái riêng, những vẻ đẹp độc đáo của thơ ca mỗi dân tộc; tất cả làm nên một nền thơ ca hiện đại của các dân tộc ít người thuộc khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam với tính đa dạng và phong phú, có giá trị như là tấm gương phản ánh gương mặt tinh thần, vẻ đẹp tâm hồn của họ - thật độc đáo và cũng thật đáng tự hào. Cũng từ việc phân tích những tác phẩm cụ thể của các nhà thơ dân tộc thiểu số, các tác giả của công trình cũng góp phần khẳng định những đóng góp rất đáng trân trọng của các nhà thơ này vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những vẻ đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng, của cả dân tộc Việt Nam nói chung trong thời đại ngày nay.

3) Mục lục

LỜI GIỚI THIỆU

Chương 1. (Nguyễn Duy Bắc)

BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

1.1. Diễn trình văn hóa Việt Nam và sự hình thành bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

1.2. Bản sắc dân tộc trong văn hóa, văn học nghệ thuật

1.3. Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số

Chương 2. (Lâm Tiến - Trần Thị Việt Trung)

QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THƠ CA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (KHU VỰC PHÍA BẮC)

2.1. Vài nét về thơ ca các dân tộc thiểu số trước 1945

2.2. Thơ các dân tộc thiểu số giai đoạn 1945 - 1954

2.3. Thơ các dân tộc thiểu số giai đoạn 1954 – 1975

2.4. Thơ ca các dân tộc thiểu số giai đoạn từ 1976 đến nay

Chương 3. (Nguyễn Thúy Quỳnh -

Trần Thị Việt  Trung - Nguyễn Thế Thành) THƠ CA DÂN TỘC TÀY THỜI KÌ HIỆN ĐẠI

3.1. Thơ Tày hiện đại - “dòng riêng giữa nguồn chung”

3.2. Một số đặc điểm nổi bật về nội dung

3.3. Sự kế thừa các thi pháp truyền thống trong nghệ thuật thơ

3.4. Một số nhà thơ Tày tiêu biểu

Chương 4. (Trần Thị Việt Trung - Vũ Thị Vân)

THƠ CA DÂN TỘC THÁI THỜI KÌ HIỆN ĐẠI

4.1. Những mạch nguồn cảm hứng nuôi dưỡng và phát triển thơ ca dân tộc Thái thời kì hiện đại

4.2. Đậm đà bản sắc Thái trong nghệ thuật thơ

Chương 5. (Trần Thị Việt Trung - Nguyễn Kiến Thọ)

THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KÌ HIỆN ĐẠI

5.1. Một số đặc điểm về nội dung

5.2. Thơ ca Mông - vài nét về nghệ thuật

Chương 6. (Nguyễn Kiến Thọ - Trần Thị Việt Trung)

THƠ CA DÂN TỘC DAO THỜI KÌ HIỆN ĐẠI

6.1. Thơ dân tộc Dao - vài nét phác thảo

6.2. Hai gương mặt thơ Dao tiêu biểu

Chương 7. (Trần Thị Việt Trung - Nguyễn Phương Ly)

BẢN SẮC DÂN TỘC GIÁY VÀ PA DÍ TRONG THƠ LÒ NGÂN SỦN VÀ PỜ SẢO MÌN

7.1. Vài nét về tác giả Lò Ngân Sủn và Pờ Sảo Mìn

7.2. Ngôn ngữ thơ giàu chất tạo hình - một nét đặc sắc trong sáng tác của Lò Ngân Sủn và Pờ Sảo Mìn

7.3. Đặc điểm của ngôn ngữ tạo hình trong thơ của Lò Ngân Sủn và Pờ Sảo Mìn

KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4) Điểm nhấn

Thơ là nghệ thuật kì diệu bậc nhất của con người. Thơ của các nhà thơ dân tộc ít người là thứ nghệ thuật hai lần kì lạ, vì đây là tiếng nói hồn nhiên nhất, thể hiện tinh tế, sâu sắc điệu tâm hồn độc đáo của từng nhà thơ, qua đó, làm ngời lên gương mặt tinh thần, vẻ đẹp tâm hồn của các dân tộc anh em trên đất nước thân yêu của chúng ta. Với công trình Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - thì thơ của nhiều nhà thơ dân tộc thiểu số (khu vực phía Bắc Việt Nam) không còn là những “Cây quế giữa rừng - Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay” nữa, mà thực sự đã được tỏa hương, khoe sắc.      

Sách cùng loại