• Số người truy cập: 755043
  • Số người đang online: 34
  • Ngày hôm qua: 426

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách yêu thích

Ngày 13-03-2014

Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam

Hiện nay trong thời kì hội nhập và toàn cầu hóa, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với bản sắc văn hóa các DTTS đang là vấn đề cấp bách và đáng báo động. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất phương án đưa VHDTTS vào giảng dạy trong các trường Đại học (nhất là các trường Đại học ở khu vực miền núi) là điều hết sức cấp thiết, nhằm giáo dục, bảo lưu và phát triển vẻ đẹp của văn hóa truyền thống của DTTS Việt Nam.
CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ HIỆN ĐẠI – MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM

Thể loại: Lý luận

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung – TS. Cao Thị Hảo

Biên tập: Vân Trung, Như Nguyệt

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 450 trang

Giá bìa:  Sách Nhà nước đặt hàng

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2011

II) GIỚI THIỆU SÁCH

1) Về tác giả tuyển chọn và biên soạn:

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn xã hội và thực tế giảng dạy bộ môn văn học Việt Nam ở các cấp học, các tác giả muốn góp phần vào việc nghiên cứu và đề xuất xây dựng một chương trình giảng dạy VHDTTS - trước hết là trong các trường Đại học, nhằm từng bước khắc phục tình trạng trên. Nói một cách khác, các tác giả muốn tổ chức nghiên cứu một cách hệ thống, khái quát và cụ thể về diện mạo và đặc điểm của nền văn học các DTTS Việt Nam – để làm tài liệu giảng dạy chính thức (bộ môn Văn học Việt Nam) trong trường Đại học – trước khi đề nghị tổ chức biên soạn phần Văn học DTTS để giảng dạy ở các cấp học (từ Tiểu học đến Trung học phổ thông). Việc nghiên cứu mảng văn học này cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về nền văn học nước nhà trong suốt quá trình vận động và phát triển của nó.

2) Về tác giả và tóm tắt nội dung tác phẩm:

Đây sẽ là một công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, góp phần đáng kể vào việc xóa đi khoảng trống về VHDTTS trong chương trình giảng dạy văn học ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay, các tác giả đã đề xuất một số định hướng tiếp cận VHDTTS một cách cụ thể - thông qua việc chỉ ra các đặc điểm cơ bản của nền văn học này, đề xuất một số phương án giảng dạy phần VHDTTS trong trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. Mong muốn sẽ được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà giáo dục (trong đó có các nhà quản lý giáo dục) về vấn đề: Tăng cường nghiên cứu và đưa vào giảng dạy phần nội dung văn học các DTTS Việt Nam với một số chuyên đề, số tiết học tương xứng với vị trí và tầm quan trọng của nó trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu to lớn của Đảng, nhà nước ta là: Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc – trong thời kì Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

3) Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU (Trần Thị Việt Trung, Cao Thị Hảo)      

1. Đặt vấn đề                                                                                                

2. Vài nét về tình hình nghiên cứu đặc điểm VHDTTS thời kì hiện đại                

2.1. Nghiên cứu chung về VHDTTS Việt Nam                                                  

2.2. Nghiên cứu về văn xuôi                                                                           

2.3. Nghiên cứu về thể loại thơ                                                                      

PHẦN NỘI DUNG      

Chương 1. Khái quát về VHDTTS Việt Nam thời kì hiện đại (Trần Thị Việt Trung, Nguyễn Thị Thanh Tuyền)         

Chương 2. Văn xuôi DTTS Việt Nam thời kì hiện đại – Một số đặc điểm cơ bản (Cao Thị Hảo, Trần Thị Việt Trung)

2.1. Văn xuôi DTTS Việt Nam - Những chặng đường phát triển

2.2. Đặc điểm về nội dung

2.2.1. Hiện thực cuộc sống và con người miền núi

2.2.2. Đời sống tinh thần phong phú, đa sắc màu văn hoá

2.2.3. Thế giới thiên nhiên hoang dã, trữ tình

2.3. Một số đặc điểm về nghệ thuật

2.3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật

2.3.2. Ngôn  ngữ nghệ thuật

Chương 3. Những đặc điểm cơ bản của thơ ca DTTS hiện đại Việt Nam (Cao Thị Hảo, Trần Thị Việt Trung)       

3.1. Các chặng đường phát triển

3.1.1. Giai đoạn trước năm 1945

3.1.2. Giai đoạn 1945 đến 1975

3.1.3. Giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay

3.2. Những đặc điểm về nội dung

3.2.1. Hình tượng con người DTTS chân thực, hồn nhiên

3.2.2. Hình ảnh quê hương miền núi tươi đẹp, sinh động và độc đáo

3.3. Những đặc điểm về nghệ thuật

3.3.1. Ngôn ngữ độc đáo, đặc sắc

3.3.2. Giọng điệu phong phú với nhiều cung bậc tình cảm

Chương 4. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu (Trần Thị Việt Trung và cộng sự)

4.1. Nông Quốc Chấn - Nhà thơ Tày xuất sắc (Trần Thị Việt Trung, Nguyễn Thế Thành)

4.2. Thơ Bàn Tài Đoàn - Tiếng nói tâm hồn đích thực của người Dao (Bàn Thị Quỳnh Giao, Trần Thị Việt Trung) 

4.3. Hình tượng người phụ nữ trong thơ các DTTS Việt Nam hiện đại (khu vực phía Bắc) (Bùi Thu Trà, Trần Thị Việt Trung)             

4.4. Lời văn nghệ thuật - Một phương diện đặc sắc trong tiểu thuyết của Vi Hồng (Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Việt Trung)             

4.5. Đôi điều về tiếp nhận tiểu thuyết Chăm đương đại (Dương Thu Hằng)

Thay lời kết luận

Chương 5. Thực trạng tiếp cận VHDTTS trong các cấp học hiện nay và những kiến nghị, đề xuất việc đưa VHDTTS vào giảng dạy trong nhà trường các cấp (Trần Thị Việt Trung, Cao Thị Hảo)   

5.1. Thực trạng tiếp cận VHDTTS ở các cấp học hiện nay

5.2. Một số kiến nghị, đề xuất việc đưa VHDTTS vào giảng dạy trong nhà trường các cấp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4) Điểm nhấn

Hiện nay trong thời kì hội nhập và toàn cầu hóa, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với bản sắc văn hóa các DTTS đang là vấn đề cấp bách và đáng báo động. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất phương án đưa VHDTTS vào giảng dạy trong các trường Đại học (nhất là các trường Đại học ở khu vực miền núi) là điều hết sức cấp thiết, nhằm giáo dục, bảo lưu và phát triển vẻ đẹp của văn hóa truyền thống của DTTS Việt Nam, việc đưa các sáng tác VHDTTS vào giảng dạy một cách chủ động, hệ thống trong nhà trường sẽ tạo cơ hội phát triển cho bộ phận văn học này nói riêng và góp phần phát triển văn học hiện đại Việt Nam nói chung - theo mục tiêu cao cả của Đảng ta là: Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.      


 

NHẬN XÉT SÁCH

Sách cùng loại