• Số người truy cập: 530206
  • Số người đang online: 56
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-03-2014

Chi bộ Trung tâm học liệu – Nhà xuất bản

Chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản (TTHL- NXB) là chi bộ cơ sở được thành lập theo Quyết định số 50-QĐ/TV ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập 02 chi bộ Trung tâm Học liệu và Nhà xuất bản trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên. Hiện nay Chi bộ TTHL- NXB là hạt nhân lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và mọi mặt hoạt động của Trung tâm Học liệu, Nhà xuất bản và Trung tâm Đào tạo Từ xa (được thành lập từ tháng 5/2012 theo Quyết định số 446/QĐ–ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

Hiện nay Chi bộ TTHL-NXB gồm có 33 Đảng viên trong đó có 28 đồng chí là Đảng viên chính thức, 05 đồng chí là Đảng viên dự bị. Ban Chi ủy TTHL-NXB gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc TTHL, Bí thư

2. Đồng chí Trần Thị Việt Trung – Giám đốc NXB, Phó Bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Ánh Nguyệt – Phó Giám đốc TTHL, Chi ủy viên

4. Đồng chí Trần Hồng Anh – Trưởng phòng CNTT-TTHL, Chi ủy viên

5. Đồng chí Đào Thị Lý – Phó trưởng phòng Tổng hợp – NXB, Chi ủy viên


PGS.TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại Lễ công bố Quyết định thành lập Chi ủy TTHL-NXB

Chi bộ TTHL-NXB tập trung củng cố, xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chi bộ thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Chi bộ TTHL-NXB thường xuyên động viên cán bộ viên chức (CBVC) tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và phân công công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho CBVC đi học tập, bồi dưỡng phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, 03 đơn vị với tổng số 64 cán bộ, có 21 cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có 05 cán bộ đang học cao học và 02 cán bộ đang là nghiên cứu sinh (trong đó có 03 Đảng viên).

Web TTHL Cập nhật Thứ bảy, 4/27/2013, 6:36:19 PM

 

Các bài liên quan