• Số người truy cập: 530275
  • Số người đang online: 38
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-03-2014

Hơn 15 triệu đồng tặng học sinh Trường Tiểu học Cơ sở Hùng Lợi 2

Hơn 15 triệu đồng cùng nhiều quần áo, đồ dung học tập là món quà Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên – Nhà Xuất bản – Trung tâm Học liệu và Khoa Quốc tế giành tặng học sinh Trường Tiểu học Cơ sở Hùng Lợi 2, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp năm mới 2014.

Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 là một trường tiểu học còn gặp nhiều khó khăn của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), 100% học sinh đều là con em dân tộc thiểu số. Hiện nay, nhà trường có 20 cán bộ giáo viên, với 199 học sinh, trong đó có 163 em dân tộc Mông, 20 em dân tộc Dao và 16 em dân tộc Tày nằm rải rác ở 03 phân hiệu.

Thay mặt đoàn công tác, Th.s Nguyễn Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên đã trao món quà hơn 15 triệu đồng cùng nhiều quần áo, đồ dung học tập cho đại diện lãnh đạo nhà trường và các em học sinh. Món quà Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên – Nhà Xuất bản – Trung tâm Học liệu và Khoa Quốc tế giành tặng học sinh Trường Tiểu học Cơ sở Hùng Lợi 2, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp năm mới 2014 là nguồn động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần đối với các em học sinh nơi đây./. .

Tin bài: Thanh Loan - TNU Media Đăng ngày: 20-01-2014

Các bài liên quan