• Số người truy cập: 530282
  • Số người đang online: 36
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 26-03-2014

Công đoàn Trung tâm học liệu – Nhà xuất bản

Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà xuất bản (TTHL-NXB) được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-BCH ngày 01/5/2012 của Công đoàn Đại học Thái Nguyên (tăng thêm 09 đồng chí, thêm 01 tổ công đoàn).

Hiện nay, công đoàn TTHL- NXB  có tổng số  64 đoàn viên sinh hoạt ở 6 tổ công đoàn. Trong đó có 14 đồng chí là cán bộ quản lý từ cấp trưởng, phó phòng , 43 chuyên viên, 7 nhân viên, phục vụ. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, cán bộ viên chức TTHL và NXB luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Đại hội Công đoàn  TTHL-NXB lần thứ III diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ  XI.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTHL lần thứ II; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012 - 2015; tổ chức và động viên công đoàn viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ TTHL-NXB, Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ IV đã đề ra. Bên cạnh đó Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành Công đoàn TTHL-NXB nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm các đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c Trần Hồng Anh

Chủ tịch

0912.660-602

anhth(a)lrc-tnu.edu.vn

2

Đ/c Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch

0916.597-668 / 0963.222-668

thanhtrung(a)lrc-tnu.edu.vn

3

Đ/c Đào Thị Lý

Phó Chủ tịch

0915.214-606

daothilynxb67(a)gmail.com

4

Đ/c Dương Vĩnh Thiện

Ủy viên

0974.465-665

dvthien(a)lrc-tnu.edu.vn

5

Đ/c Phạm Trần Dương

Ủy viên

0988.908-089

ptduong(a)lrc-tnu.edu.vn

6

Đ/c Lê Thị Như Nguyệt

Ủy viên

0973.216-622

lenguyet.dhtn(a)gmail.com

7

Đ/c Nguyễn Thu Lan

Ủy viên

0985.993-432

ntlan(a)lrc-tnu.edu.vn

 

Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2012 – 2013

Đặc biệt tại Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 diễn ra trong hai ngày 27, 28/10/2012 Công đoàn TTHL-NXB vinh có 02 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 – 2017: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch, UVBTV

0912.805-696

nanguyet(a)lrc-tnu.edu.vn

2

Đ/c Trần Hồng Anh

Ủy viên Ban chấp hành

0912.660-602

anhth(a)lrc-tnu.edu.vn

 

 Website TTHL Cập nhật Chủ nhật, 4/28/2013, 1:03:19 AM

Các bài liên quan