• Số người truy cập: 530228
  • Số người đang online: 30
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-10-2014

Lễ ký kết Hợp đồng biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Mới và Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, ngày 28/8/2002, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) - sáng ngày 04/9/2014, tại Uỷ ban nhân dân Thị trấn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Mới và Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, ngày 28/8/2002, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) sáng ngày 04/9/2014, tại Uỷ ban nhân dân Thị trấn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Mới và Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới. Giữa Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên với UBND Thị trấn Chợ Mới và UBND xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Về phía Huyện uỷ huyện Chợ Mới có các đồng chí Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ huyện Chợ Mới; về phía hai đơn vị sở tại có Bí thư và Chủ tịch hai đơn vị: Thị trấn Chợ Mới và xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; về phía Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc - Phụ trách Nhà xuất bản, Chủ tịch Hội đồng biên soạn.

Đại biểu tham dự lễ ký kết

Trước khi diễn ra Lễ ký kết hai bên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện và đi đến thống nhất: về mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuốn sách. Khẳng định công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng. Sau đó hai bên đã đi đến việc thống nhất tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Sưu tầm, chỉnh lý tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, hoàn chỉnh, hội thảo, cấp giấy phép xuất bản, in ấn sách Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ và thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Công trình Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Chợ Mới và Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua cuốn sách mọi người có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống cách mạng của quê hương, từ đó tích cực đóng góp cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, giá trị văn hoá và truyền thống tốt đẹp của thị tấn Chợ Mới và xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới nói riêng và huyện Chơ Mới, tỉnh Bắc Kạn nói chung.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ KÝ KẾT:

Các bên trao bản ký kết và thống nhất thực hiện nghiêm túc các nội dung

Theo Hợp đồng công trình Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Chợ Mới và Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới sẽ hoàn thành vào quý I năm 2016.

-MN-

Các bài liên quan