• Số người truy cập: 538240
  • Số người đang online: 25
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 03-09-2015

GIÁO DỤC HỌC MẦM NON 1

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON 1

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 176 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON 1

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 176 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Các bài liên quan