• Số người truy cập: 530245
  • Số người đang online: 30
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 03-10-2015

HỘI THẢO (LẦN 1) LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CAO KỲ - THỊ TRẤN CHỢ MỚI (1945-2015)

Trong hai ngày 24/8 và 8/9/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao Kỳ; Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) tổ chức cuộc Hội thảo nhằm bổ sung, hoàn thiện tư liệu Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ và thị trấn Chợ Mới (1945-2015).

Tới dự có đồng chí Nguyễn Bá Việt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban sưu tầm và đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Đại biểu tham dự đã tham đóng gia góp nhiều ý kiến cho bản đề cương tư liệu, đồng thời cung cấp thêm một số tư liệu mới cần thiết để công trình đầy đủ tư liệu và sát với địa phương hơn. Sau Hội thảo, các bên sẽ nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện đề cương chi tiết và tiến tới xuất bản sách trong thời gian sớm nhất.

Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ và thị trấn Chợ Mới (1945-2015) được nghiên cứu, biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu từ các nhân chứng lịch sử và những tài liệu lưu trữ của địa phương, của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Tỉnh ủy Thái Nguyên. Cuốn sách gồm 5 chương nghiên cứu khái quát về vùng đất, con người Cao Kỳ và thị trấn Chợ Mới trong các thời kỳ lịch sử cùng những sự kiện quan trọng của Chi bộ, Đảng bộ xã Cao Kỳ - thị trấn Chợ Mới qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành.

- MN -

Đính kèm:

Các bài liên quan