• Số người truy cập: 538242
  • Số người đang online: 27
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 27-10-2015

VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Tên sách: VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung -  PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh (Đồng chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 999 trang

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung -  PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh (Đồng chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 999 trang

Giá bìa: 

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2015

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

MỤC LỤC

Các bài liên quan