• Số người truy cập: 530183
  • Số người đang online: 33
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 12-11-2015

TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Tên sách: TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Thể loại: Tuyển tập thơ

Tác giả: Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt - Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Lưu Thị Bạch Liễu

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 303 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Thể loại: Tuyển tập thơ

Tác giả: Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt - Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Lưu Thị Bạch Liễu

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 303 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2015

Các bài liên quan