• Số người truy cập: 530197
  • Số người đang online: 47
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 07-12-2015

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Nhà xuất bản thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 2575/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc điều động Tiến sĩ Phạm Quốc Tuấn, giảng viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà xuất bản thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

-MN-

Các bài liên quan