• Số người truy cập: 713082
  • Số người đang online: 18
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 17-12-2015

QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Tên sách: QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng (Chủ biên)

Biên tập: Dương Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 204 trang

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng (Chủ biên)

Biên tập: Dương Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 40.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Các bài liên quan