• Số người truy cập: 713052
  • Số người đang online: 12
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 13-05-2016

LÝ THUYẾT MẠCH TÍN HIỆU (Tập 1)

Tên sách: LÝ THUYẾT MẠCH TÍN HIỆU (Tập 1)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Lại Khắc Lãi, TS. Đặng Danh Hoàng, TS. Lê Thị Thu Hà

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 215 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: LÝ THUYẾT MẠCH TÍN HIỆU (Tập 1)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Lại Khắc Lãi, TS. Đặng Danh Hoàng, TS. Lê Thị Thu Hà

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 215 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Các bài liên quan