• Số người truy cập: 713031
  • Số người đang online: 8
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 13-05-2016

QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI ĐÔNG BẤC VIỆT NAM

Tên sách: QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI ĐÔNG BẤC VIỆT NAM

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Nguyễn Thị Khương (Chủ biên)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 131 trang

Giá bìa: 46.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI ĐÔNG BẤC VIỆT NAM

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Nguyễn Thị Khương (Chủ biên)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 131 trang

Giá bìa: 46.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Các bài liên quan