• Số người truy cập: 704569
  • Số người đang online: 10
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 25-01-2016

LỊCH SỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHỔ YÊN

Tên sách: LỊCH SỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHỔ YÊN

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phổ Yên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt, Hồ Thủy Giang

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 152 trang

Giá bìa: 50.000 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: LỊCH SỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHỔ YÊN

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phổ Yên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt, Hồ Thủy Giang

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 152 trang

Giá bìa: 50.000 đồng

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2015

Các bài liên quan