• Số người truy cập: 538255
  • Số người đang online: 31
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 26-02-2016

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP, PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NHIỆM KÌ 2013 – 2018

Lễ công bố diễn ra vào sáng 25/2/2016 tại Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên, với sự tham dự của GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS. TS Đàm Thị Uyên – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã trao Quyết định số 179/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên, kiêm giữ chức vụ Tổng Biên tập; và Quyết định số 2575/QĐ-ĐHTN điều động TS Phạm Quốc Tuấn – Giảng viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm đến nhận công tác tại Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc, nhiệm kì 2013 – 2018.

Toàn cảnh buổi lễ

 Phát biểu chúc mừng PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh và TS Phạm Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, GS. TS Đặng Kim Vui mong muốn hai đồng chí sẽ tận tâm tận lực, phát huy khả năng, kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của lãnh đạo tiền nhiệm, tiếp tục đổi mới sáng tạo trước điều kiện tình hình mới, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đưa Nhà Xuất bản phát triển vững mạnh. Đồng thời, Giám đốc lưu ý Ban lãnh đạo Nhà Xuất bản cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các ban chức năng, các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc của Đại học Thái Nguyên để khai thác tốt các nguồn lực, nâng cao số lượng - chất lượng sản phẩm, giữ vững và phát triển thương hiệu Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên.

GS. TS Đặng Kim Vui trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng

PGS. TS TS Nguyễn Đức Hạnh, TS Phạm Quốc Tuấn

          Cũng tại buổi lễ, GS. TS Đặng Kim Vui đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của PGS. TS Trần Thị Việt Trung – nguyên Giám đốc, nguyên Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên trong quá trình xây dựng, phát triển đơn vị. Giám đốc mong muốn PGS. TS Trần Thị Việt Trung tiếp tục dành kinh nghiệm, tâm huyết của mình để cống hiến cho Nhà Xuất bản.

GS. TS Đặng Kim Vui tặng hoa PGS. TS Trần Thị Việt Trung

          Việc bổ nhiệm các chức danh Tổng Biên tập, Phó Giám đốc là bước quan trọng trong công tác kiện toàn Ban lãnh đạo, tạo điều kiện cho sự phát triển mới của Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên cùng các cán bộ đơn vị

PGS. TS Trần Thị Việt Trung cùng các cán bộ trẻ của Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên

 - Phạm Vũ -

Các bài liên quan