• Số người truy cập: 538263
  • Số người đang online: 31
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 06-05-2016

Sách do Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên tổ chức xuất bản đạt Giải thưởng sách Việt Nam 2015

Ngày 21/4/2016, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức khai mạc Ngày Hội sách Việt Nam lần thứ 3. Tại đây, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 11 - năm 2015. Giải thưởng lần này đã được trao với 48 Giải sách Hay, 35 Giải sách Đẹp của 60 Nhà xuất bản trong toàn quốc.

Cuốn sách Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam của hai tác giả PGS.TS Đào Thủy Nguyên (chủ biên) và TS. Dương Thu Hằng do Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên xuất bản năm 2015 đã đạt Giải thưởng sách Hay. Đây là là kết quả xứng đáng cho sự tâm huyết, công phu của hai tác giả cũng như của Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách này.

 

Giấy chứng nhận Giải thưởng sách Hay

 

Cuốn sách được trao Giải thưởng sách Hay năm 2015

 

 

Hai đồng tác giả cuốn sách tại Lễ trao giải

 

Với độ dày 552 trang, Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam là một công trình khoa học khá công phu. Cuốn sách đã đề cập đến vấn đề lý thuyết về bản sắc văn hóa dân tộc, khái luận về văn xuôi DTTS Việt Nam, khảo sát những mạch nguồn cảm hứng và các phương diện nghệ thuật biểu hiện những nét bản sắc ấy của các tác giả văn xuôi DTTS Việt Nam thời kì hiện đại. Đặc biệt, cuốn sách đã nhận diện được ba gương mặt xuất sắc của văn xuôi DTTS là: nhà văn Vi Hồng, nhà văn Cao Duy Sơn, nhà văn Inrasara; đồng thời cũng giới thiệu một khối lượng khá lớn các tác phẩm văn xuôi của các nhà văn DTTS khác. Có thể nói, đây là một cuốn sách có nhiều giá trị, hữu ích cho những người quan tâm đến văn học DTTS nói chung cũng như bản sắc văn hóa các DTTS Việt Nam trong văn học nói riêng.

 

Lãnh đạo và các cán bộ Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

cùng chia vui với hai đồng tác giả cuốn sách được nhận giải thưởng

 

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên cũng đã từng đạt một số Giải thưởng do Hội Xuất bản Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác trao tặng cho các cuốn sách như: Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc (Nguyễn Văn Lộc chủ biên), Từ điển Tày - Việt (Lương Bèn chủ biên), Pụt Kỳ Yên (Ma Đình Thu), Việt Bắc - Trái tim hồng (Vân Trung - Đức Hạnh - Mai Liễu đồng chủ biên), Hoa bất tử (Trần Thị Vân Trung), Hiện đại mà dân tộc (Ma Trường Nguyên), Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Chu Lai (Nguyễn Đức Hạnh), Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại (Trần Thị Việt Trung), Đỗ Dũng - Tuyển tập thơ (Đỗ Dũng).v.v..

 

Phạm Vũ

Các bài liên quan