• Số người truy cập: 713045
  • Số người đang online: 18
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 13-05-2016

HÌNH HỌC CỦA NHÓM CÁC PHÉP BIẾN HÌNH

Tên sách: HÌNH HỌC CỦA NHÓM CÁC PHÉP BIẾN HÌNH

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Danh Nam

Biên tập: Nông Thị Ninh

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 200 trang

Giá bìa: 55.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: HÌNH HỌC CỦA NHÓM CÁC PHÉP BIẾN HÌNH

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Danh Nam

Biên tập: Nông Thị Ninh

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 200 trang

Giá bìa: 55.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Các bài liên quan