• Số người truy cập: 713074
  • Số người đang online: 14
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 13-05-2016

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC KẠN

Tên sách: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC KẠN

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 196 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC KẠN

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 196 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Các bài liên quan