• Số người truy cập: 704563
  • Số người đang online: 11
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 13-05-2016

CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRÊN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Tên sách: CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRÊN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Trần Viết Khanh

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 232 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

(Sách sắp xuất bản)

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRÊN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Trần Viết Khanh

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 232 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Các bài liên quan