• Số người truy cập: 704589
  • Số người đang online: 13
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 13-05-2016

TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

Tên sách: TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hồ Thủy Giang

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hồ Thủy Giang

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Các bài liên quan