• Số người truy cập: 618982
  • Số người đang online: 16
  • Ngày hôm qua: 504

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 13-05-2016

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÝ

Tên sách: DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÝ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Vũ Sơn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 112 trang

Giá bìa: 88.600 đồng

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÝ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Vũ Sơn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 112 trang

Giá bìa: 88.600 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Các bài liên quan