• Số người truy cập: 704552
  • Số người đang online: 9
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 13-05-2016

PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tên sách: PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Danh Nam

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

(Sách sắp xuất bản)

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Danh Nam

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Các bài liên quan