• Số người truy cập: 530801
  • Số người đang online: 27
  • Ngày hôm qua: 248

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-01-2017

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng các Phòng chức năng Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, nhiệm kì 2013 - 2018

Theo các Quyết định số 3798/QĐ-ĐHTN và số 3799/QĐ-ĐHTN ngày 05/9/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc bổ nhiệm và điều động cán bộ, Thạc sĩ Lê Thị Như Nguyệt – Phó trưởng Phòng Công tác – Nghiệp vụ Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Công tác – Nghiệp vụ Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, nhiệm kì 2013 – 2018, Tiến sĩ Đỗ Thùy Ninh – Giảng viên Khoa Quản lí – Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được điều động công tác về Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng In ấn xuất bản, nhiềm kì 2013 – 2018.

Ngày 16/9/2016, Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng các Phòng chức năng, nhiệm kì 2013 – 2018.

Theo các Quyết định số 3798/QĐ-ĐHTN và số 3799/QĐ-ĐHTN ngày 05/9/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc bổ nhiệm và điều động cán bộ, Thạc sĩ Lê Thị Như Nguyệt – Phó trưởng Phòng Công tác – Nghiệp vụ Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Công tác – Nghiệp vụ Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, nhiệm kì 2013 – 2018, Tiến sĩ Đỗ Thùy Ninh – Giảng viên Khoa Quản lí – Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được điều động công tác về Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng In ấn xuất bản, nhiềm kì 2013 – 2018.

Tại buổi Lễ, PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã thay mặt Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao các Quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với hai tân Trưởng phòng, PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh bày tỏ tin tưởng và hi vọng vào sự tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến của hai đồng chí cho sự phát triển của Nhà xuất bản.

 

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác - Nghiệp vụ cho Thạc sĩ Lê Thị Như Nguyệt 


PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng In ấn xuất bản cho Tiến sĩ Đỗ Thùy Ninh

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, hai đồng chí Lê Thị Như Nguyệt và Đỗ Thùy Ninh đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ và phối hợp của đồng nghiệp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng các Phòng chức năng là bước quan trọng trong công tác củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt để tiếp tục đẩy mạnh phát triển của Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên./.

- Phạm Vũ - 

Các bài liên quan