• Số người truy cập: 755017
  • Số người đang online: 33
  • Ngày hôm qua: 426

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-12-2017

HỘI NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XUẤT BẢN, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày 28/11/2017, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên. Chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có GS.TS Đặng Kim Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo và đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên (Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Y Dược, Đại học Khoa học, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm, Khoa Quốc tế, Trung tâm Học liệu.v.v..)

Trong Báo cáo đề dẫn Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã khái quát tình hình hoạt động của ngành xuất bản Việt Nam nói chung hiện nay, cùng quy trình phát triển với những thành tựu, thế mạnh cũng như khó khan, bất cập của Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong Hội nghị này sẽ nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của đại diện các đơn vị thành viên nhằm giúp Nhà xuất bản khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xuất bản, đẩy mạnh liên kết và hợp tác toàn diện trong công tác xuất bản với các đơn vị, các đối tác trong Đại học Thái Nguyên nói riêng, trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc nói chung nhằm phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

 trình bày Báo cáo đề dẫn

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và các đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã rất nhiệt tình và đầy trách nhiệm phát biểu (13 lượt ý kiến tham luận, thảo luận) về các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự đổi mới và phát triển của Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới.

Hầu hết các ý kiến đều tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

1. Ghi nhận sự phát triển cùng những thành tựu ban đầu của Nhà xuất bản trong 9 năm qua (từ năm 2008 đến nay). Đặc biệt trong lĩnh vực xuất bản sách nghiên cứu, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên; góp phần vào thành tựu của quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên và các địa phương khác trong khu vực miền núi phía Bắc.

2. Tuy nhiên, Nhà xuất bản cũng còn một số hạn chế cần khắc phục, cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa nhằm góp phần mạnh mẽ hơn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên (cần quảng bá sâu rộng hơn về năng lực xuất bản, in ấn của Nhà xuất bản; nâng cao chất lượng bản thảo và cần đổi mới, sáng tạo trong kĩ, mỹ thuật của xuất bản phẩm; xây dựng cơ chế phối kết hợp chặt chẽ hơn, mềm dẻo trong công tác xuất bản, phát hành các tài liệu phục vụ quá trình đào tạo của các đơn vị thành viên, cần có sự cạnh tranh về giá cả đối với các đơn vị xuất bản khác, đảm bảo giá xuất bản phẩm hợp lý nhất…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị và kết luận Hội nghị, GS.TS Đặng Kim Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã nhấn mạnh đến một số vấn đề quan trọng, cụ thể là:

- Đại học Thái Nguyên (cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên) đã và sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất và về cơ chế…nhằm giúp Nhà xuất bản có thể phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới.

- Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên cần phải hết sức nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu về in ấn, xuất bản các loại học liệu phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của các đơn vị thành viên trong ĐH Thái Nguyên cũng như các đơn vị khác trong khu vực và toàn quốc - trên cơ sở nâng cao chất lượng bản thảo, chất lượng và hình thức xuất bản phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu tốt hơn; nâng cao trình độ đội ngũ và trình độ quản lý; tăng cường liên kết, liên doanh trong công tác xuất bản, in ấn với các đơn vị trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

GS.TS Đặng Kim Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

3. Đề nghị và yêu cầu các đơn vị thành viên có sự chỉ đạo chặt chẽ trong việc liên kết xuất bản với Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên trên tinh thần ủng hộ cao, tập trung toàn bộ nguồn bản thảo và nhu cầu in ấn các loại học liệu về Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên trên nguyên tắc: đảm bảo về chất lượng xuất bản phẩm và giá cả có tính cạnh tranh (lành mạnh); Tăng cường liên kết trong công tác phát hành với các loại sách giáo trình, tài liệu do Nhà xuất bản in ấn, xuất bản, góp phần xây dựng Nhà xuất bản ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

4. Đối với các loại sách giáo trình dùng chung trong toàn Đại học - Đại học Thái Nguyên sẽ giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản xuất bản, in ấn nhằm tiết kiệm kinh phí xuất bản, giảm giá thành đối với sinh viên.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh thay mặt cho lãnh đạo và toàn bộ cán bộ viên chức Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn tới các Đại biểu dự Hội nghị, đặc biệt là cảm ơn GS.TS Đặng Kim Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã quan tâm sâu sắc tới quá trình hoạt động của Nhà xuất bản; đã trực tiếp chỉ đạo và chủ trì Hội nghị, giúp Nhà xuất bản có hướng đi đúng đắn để có thể vươn tới những thành tựu mới trong thời gian tới.

                                                                                                                                                               - BBT -

Các bài liên quan