• Số người truy cập: 755057
  • Số người đang online: 33
  • Ngày hôm qua: 426

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-01-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi tuyển như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 28/12/2017 đến ngày 11/01/2018 tại phòng Hành chính - Tổng hợp, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Điện thoại liên hệ: 0280 3840023

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ 12/01/2018 đến 17/01/2018

* Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan