• Số người truy cập: 755065
  • Số người đang online: 32
  • Ngày hôm qua: 426

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 29-01-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA HỘI ĐỒNG THẢM ĐỊNH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, đặc biệt là trong công tác tổ chức và đánh giá bản thảo, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên sẽ thành lập Hội đồng Thẩm định chuyên môn gồm các tiểu ban: Nông lâm - Sinh - Y; Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật; Khoa học Xã hội - Hành vi - Kinh tế. Các thành viên của Hội đồng Thẩm định chuyên môn bao gồm các nhà khoa học là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao (từ học vị Tiến sĩ trở lên) trong Đại học Thái Nguyên và một số trường đại học, viện nghiên cứu khác trên cả nước.

Vì vậy, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị hợp tác, giới thiệu các nhà khoa học và giảng viên, nghiên cứu viên có học vị Tiến sĩ trở lên trong đơn vị đăng kí tham gia. Mẫu đăng kí Lý lịch khoa học dowload tại đường link đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Các bài liên quan