• Số người truy cập: 873388
  • Số người đang online: 26
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 14-09-2018

TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XUẤT BẢN

Triển khai chương trình hoạt động của năm, ngày 10/9/2018, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng công tác xuất bản”. Đồng chí Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Phụ trách chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ viên chức và người lao động Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã được học tập và thảo luận về một số nội dung cấp thiết, quan trọng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xuất bản.

Đồng chí Phạm Quốc Tuấn thay mặt ban lãnh đạo đơn vị trình bày những nội dung về nghiệp vụ kinh doanh, cơ chế liên thông phối hợp, cơ chế định mức.v.. Đây là những vấn đề liên quan đến tổng thể quy trình vận hành của đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Vũ thay mặt Phồng Công tác nghiệp vụ trình bày các vấn đề về quy trình xuất bản và chuyên môn nghiệp vụ (công tác tổ chức bản thảo, biên tập, kĩ thuật.v.v..). Đây là những vấn đề chi phối trực tiếp đến chất lượng, tiến độ, hiệu quả trong công tác xuất bản.

Đồng chí Đỗ Thùy Ninh thay mặt Phòng In trình bày những vấn đề về chuyên môn in như quy cách kĩ thuật, phương tiện, vật liệu, quy trình, giá thành.v.v.. Đây là những yếu tố trong khâu cuối cùng, chi phối trực tiếp đến chỉ số kĩ/mĩ thuật của xuất bản phẩm.

          Hội nghị đã cung cấp các thông tin tổng thể và chi tiết về các chuyên môn nghiệp vụ đến cán bộ viên chức, đồng thời tiến hành trao đổi thảo luận để cùng chỉ ra những nguyên nhân cũng như những giải pháp cần thiết để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xuất bản của đơn vị.

                                                                                                          BBT

Các bài liên quan