• Số người truy cập: 873351
  • Số người đang online: 30
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 04-02-2020

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra"

1. Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2020 Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

2. Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuốc Bộ ... Xem chi tiết.

 

3. Công văn số 110/ĐHTN-CTHSSV ngày 30/01/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

4. Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/01/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.


5. Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học ... Xem chi tiết.

 

6. Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 Về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ... Xem chi tiết.

 

7. Thông báo số 2921 - TB/TU ngày 02/02/2020 Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

8. Công văn số 194/SYT-NVY ngày 03/02/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

9. Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 Về việc hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV ... Xem chi tiết.

Các bài liên quan