• Số người truy cập: 755011
  • Số người đang online: 32
  • Ngày hôm qua: 426

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Góc sáng tác

Ngày 26-02-2016

BÔNG SEN VÀNG - TRÚC LÂM BẢN GIỐC

Đầu xuân Bính Thân nhà thơ Trần Thị Vân Trung (tức PGS.TS Trần Thị Việt Trung) gửi tới Nhà xuất bản - quý bạn đọc 02 bài thơ mới: Bông Sen Vàng - Trúc Lâm Bản Giốc và Tiếng chuông Chùa Phủ Liễn mãi ngân vang... hai bài thơ hiện đang được phổ nhạc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Bông Sen Vàng - Trúc Lâm Bản Giốc

Tiếng chuông Chùa Phủ Liễn mãi ngân vang... 

Các bài liên quan