HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH IN

Quý khách muốn được in tài liệu (sách hoặc ấn phẩm khác) ở Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
1.1. Kiểm tra tài liệu cần in đã đủ điều kiện chưa?

- Bản thảo đã được viết xong, in ra giấy, nếu là sách phải có một nhà xuất bản đứng ra biên tập nội dung và cấp giấy phép xuất bản của Cục xuất bản, In và Phát hành, Bộ TTTT.

- Nội dung tài liệu không vi phạm Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.


1.2. Cung cấp các thông tin cần thiết cho Nhà xuất bản theo form dưới đây