Thủ tục xuất bản, in và phát hành ấn phẩm

 

THỦ TỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH ẤN PHẨM

 

1. HƯỚNG DN GIAO DCH XUT BN SÁCH

Quý khách muốn được xuất bản sách ở Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1.1. Kim tra bn tho cn xut bđầđủ điu kin chưa?

- Bản thảo được viết xong (bản thảo viết tay hoặc file mềm), tác giả đang cần có một nhà xuất bản đứng ra biên tập nội dung và làm các thủ tục xuất bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tác giả phải cam kết bản thảo hoàn toàn là của mình, không có tranh chấp về bản quyền. Nếu là sách của tác giả khác hoặc dịch từ sách của nước ngoài thì phải được người (tổ chức) giữ bản quyền đồng ý bằng văn bản.

- Nội dung sách không vi phạm Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

1.2. Cung cp các thông tin cn thiết cho Nhà xut bn

Quý khách viết thư theo mẫu sau:

Download file Đơn xin phép xuất bản đính kèm cuối trang

          1.3. Dch v h tr xut bn sách 

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên cung cấp các dịch vụ xuất bản liên quan sau cho các tác giả, cộng tác viên và độc giả:

- Bản quyền tác phẩm.

- Biên tập, thẩm định bản thảo.

- Thiết kế, chế bản, ra phim bìa và ruột sách.

- In hoàn thiện cuốn sách.

- Hoạt động phát hành và truyền thông.

- Tư vấn phát hành sách qua các kênh trên toàn quốc.

- Lên chương trình quảng bá, giới thiệu sách.

- Giới thiệu trên website của Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

- Tổ chức sự kiện họp báo, hội thảo giới thiệu sách.

- Hỗ trợ và tài trợ xuất bản đối với những ấn phẩm thuộc chức năng nhiệm vụ của Nhà Xuất bản.

2. HƯỚNG DN GIAO DCH IN

Quý khách muốn được in tài liệu (sách hoặc ấn phẩm khác) ở Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

2.1. Kim tra tài liu cn in đã đủ điu kin chưa?

- Bản thảo đã được viết xong, in ra giấy, nếu là sách phải có một nhà xuất bản đứng ra biên tập nội dung và cấp giấy phép xuất bản của Cục xuất bản, In và Phát hành, Bộ TTTT.

- Nội dung tài liệu không vi phạm Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

2.2. Cung cp các thông tin cn thiết cho Nhà xut bn

Quý khách viết thư theo mẫu sau:

Tên người gửi,
địa chỉ, điện thoại,
E-mail
Nội dung
(một số thông tin
cần thiết về
tài liệu cần in)
Tên ấn phẩm
Khuôn khổ số trang
số lượng cần in
in một hay nhiều
mầu loại giấy cần in
Thời gian cần
in xong
Các thông tin khác

………………...
………………...

………………...
………………...

………………...
………………...

………………...
………………...

………………...
………………...

………………
………………

* Nếu in dng sách thì cho biết thêm: Rut in mt hay nhiu mu; Bìa cng hay mm, in mt hay nhiu mu?

Download file Đơn xin phép xuất bản đính kèm cuối trang

3. HƯỚNG DN GIAO DCH PHÁT HÀNH SÁCH

Quý khách muốn được phát hành sách của Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi hoặc liên lạc qua Email: Nxb.dhtn@gmail.com:

Nhận được yêu cầu của quý khách chúng tôi sẽ giao dịch ngay với Quý khách bằng E-mail hoặc điện thoại.

Download file Đơn xin phép xuất bản đính kèm cuối trangDownload file Đơn xin phép xuất bản đính kèm cuối trang