SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ CUNG CẤP MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI.

 

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên (NXB ĐHTN) được thành lập năm 2008, là một trong 55 nhà xuất bản Trung ương, đóng tại tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ tổ chức xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên nói riêng và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước nói chung.

Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên hiện nay

 
 
 
 
 
 
 
 
TS. Phạm Quốc Tuấn (Giám đốc - Tổng biên tập)
 

Đến nay, NXB ĐHTN đã xuất bản được trên 1000 ấn phẩm các loại, trong đó chủ yếu là sách giáo trình (Đại học và sau Đại học); sách hướng dẫn giảng dạy; sách phục vụ công tác nghiên cứu và học tập thuộc các lĩnh vực khác nhau như khoa học giáo dục, khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên…; bên cạnh đó, là hàng trăm đầu sách là tác phẩm văn học (thơ, tiểu thuyết, truyện…); sách chính trị, xã hội của các tác giả các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong khu vực và trên toàn quốc.

NXB ĐHTN có một đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn có trình độ cao, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xuất bản (hơn 60% tổng số CBVC của NXB ĐHTN có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Trong những năm qua, NXB ĐHTN đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tập thể và cá nhân NXB đã được trao tặng nhiều Huân, huy chương, bằng khen, giấy khen các cấp; được nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước và nhiều giải thưởng về sách của Hội Xuất bản Việt Nam, của Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và của tỉnh Thái Nguyên.

NXB ĐHTN đặc biệt ưu tiên xuất bản các loại sách phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo, phục vụ cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội dân tộc và miền núi, sách Lịch sử địa phương, sách Lịch sử Đảng bộ... NXB ĐHTN sẵn sàng hợp tác, liên kết xuất bản với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong khu vực và trên toàn quốc.