image_not_found

Về chúng tôi

Lịch sử hình thành

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên (NXB ĐHTN) được thành lập năm 2008, là một trong 55 nhà xuất bản Trung ương, đóng tại tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ tổ chức xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên nói riêng và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước nói chung.

Xem thêm

CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH

Sách sắp xuất bản

Xem thêm
Giáo trình Giáo dục hoà nhập

Đàm Thị Kim Thu (Chủ biên) , Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên , TS. Trần Thị Thuỳ Dung (Đồng chủ biên) , PGS.TS. Trần Chí Thiện , ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Giáo trình Thực hành Huyết học truyền máu

TS. Nguyễn Thế Tùng , TS. Nguyễn Kiều Giang (Đồng chủ biên)

Dinh dưỡng tối ưu cho lứa tuổi 11 - 16

TS.BS. Lê Thị Hương Lan (Chủ biên)

Từ điển Tày - Việt

29/03/2022

Giải thưởng: Khuyến khích - Sách hay (Gi...

Tuyển tập thơ Việt Bắc: Trái tim hồng tập 1

29/03/2022

Giải thưởng: Khuyến khích - Sách hay, K...

Tuyển tập thơ Việt Bắc: Trái tim hồng tập 2

29/03/2022

Giải thưởng: Khuyến khích - Sách hay, K...

Liên hệ nhận tư vấn