image_not_found

Về chúng tôi

Lịch sử hình thành

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên (NXB ĐHTN) được thành lập năm 2008, là một trong 55 nhà xuất bản Trung ương, đóng tại tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ tổ chức xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên nói riêng và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước nói chung.

Xem thêm

CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH

Sách sắp xuất bản

Xem thêm
Giáo trình Tiếng Việt trung cấp bậc 1

TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên) , ThS. Hồ Thị Phương Trang

Giáo trình Tác phẩm Hồ Chí Minh

TS. Vũ Thị Thủy , TS. Phạm Thị Huyền (Đồng chủ biên)

Giáo trình Thực hành sư phạm Tiếng Anh 1

TS. Ngô Thị Bích Ngọc (Chủ biên) , ThS. Trần Thị Yến

Từ điển Tày - Việt

29/03/2022

Giải thưởng: Khuyến khích - Sách hay (Gi...

Tuyển tập thơ Việt Bắc: Trái tim hồng tập 1

29/03/2022

Giải thưởng: Khuyến khích - Sách hay, K...

Tuyển tập thơ Việt Bắc: Trái tim hồng tập 2

29/03/2022

Giải thưởng: Khuyến khích - Sách hay, K...

Liên hệ nhận tư vấn