HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH XUẤT BẢN SÁCH

Quý khách muốn được xuất bản sách ở Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
1.1. Kiểm tra bản thảo cần xuất bản đầy đủ điều kiện chưa?

- Bản thảo được viết xong (bản thảo viết tay hoặc file mềm), tác giả đang cần có một nhà xuất bản đứng ra biên tập nội dung và làm các thủ tục xuất bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tác giả phải cam kết bản thảo hoàn toàn là của mình, không có tranh chấp về bản quyền. Nếu là sách của tác giả khác hoặc dịch từ sách của nước ngoài thì phải được người (tổ chức) giữ bản quyền đồng ý bằng văn bản.

- Nội dung sách không vi phạm Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.


1.2) Cung cấp các thông tin cần thiết cho Nhà xuất bản - Quý khách điền thông tin theo mẫu sau

File Mẫu :

Giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm,tài liệu để xuất bản,tái bản