Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

       Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp nghiên cứu của giải phẫu bệnh, những biến đổi của tế bào và mô trong quá trình bệnh lý cũng như các tổn thương viêm và u bằng phương pháp nghiên cứu đại thể và vi thể. Đồng thời, giúp sinh viên biết cách lựa chọn các kĩ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh phù hợp và hiểu được giá trị của xét nghiệm giải phẫu bệnh đối với các chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa u bướu.

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 588

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 2076

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 853

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 1008

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 1264

Sách cùng tác giả

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Module Da – Cơ xương khớp

TS. Lê Phong Thu (Chủ biên)

Xem thêm