Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Tập hợp kết quả nghiên cứu, tổng kết, các đề tài, các bài tham luận trong lĩnh vực đào tạo và quản lý LHS Lào, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các trường, các GV, các sinh viên, các nhà quản lý về vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý LHS Lào. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý liên quan đến quyền lợi của LHS Lào đang học tập tại Thái Nguyên. Góp phần thực hiện thành công Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu xuyên suốt giai đoạn 2021 - 2030 là tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho Lào.

Sách liên quan

Khoa Ngữ văn 55 năm một hành trình

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP, ĐHTN

Lượt xem: 534

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Tác giả: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 666

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 4 - năm 2021

Tác giả: Đoàn trường Đại học Khoa học – Đoàn Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 642

BẮC SƠN XỨ SỞ VÀNG, NGÀN TRẢI NGHIỆM

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái (Chủ biên) , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Đào Thị Hồng Thúy

Lượt xem: 595

Du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương

Lượt xem: 676

Sách cùng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Đại học Thái Nguyên

Xem thêm