Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với kết hợp du lịch nhằm tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 719

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 1541

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 665

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 955

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 948

Sách cùng tác giả

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Xem thêm