Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 768

Khổ cỡ: 14,5cm x 20,5cm

Loại bìa: Bìa Cứng

ISBN:

Giải thưởng: Đồng - Sách hay (Giải thưởng sách Việt Nam 2011)

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc do PGS.TS Nguyễn Văn Lộc làm chủ nhiệm, được tiến hành trong hai năm (2004-2005) tại địa bàn 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Thái Nguyên. Việc triển khai đề tài là sự thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Bắc, đối với văn hóa, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc, đồng thời, cũng là sự thể hiện mong muốn đóng góp công sức vào việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1. Cơ sở lí luận của việc bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc.

Phần 2. Đánh giá thực trạng văn hóa, ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc trong điều kiện hiện nay và công tác bảo tồn tại địa phương.

Phần 3. Phương hướng, điều kiện bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc.

Phần 4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số.

 

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 855

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1330

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1243

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 948

Sách cùng tác giả

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Xem thêm