Bài tập Chi tiết máy

Bài tập Chi tiết máy  bao gồm các công thức cơ bản và số liệu, các bài tập mẫu và bài tập liên quan đến việc học tập môn học Chi tiết máy của bộ môn Cơ sở Thiết kế Máy và Robot của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên..

Cuốn sách giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý thuyết, cách giải các bài tập cũng như kỹ năng tính toán, thiết kế các chi tiết máy; tăng cường kiến thức và kỹ năng của mình trong lĩnh vực này.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 585

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 898

Tuyển tập 200 bài tập lập trình dành cho học sinh trung học

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức

Lượt xem: 4534

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 1075

Sách cùng tác giả

Bài tập Chi tiết máy

Vũ Ngọc Pi (Chủ biên) , Nguyễn Thị Quốc Dung, Lê Xuân Hưng, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Phương Thảo, Ngô Quốc Huy

Xem thêm