ĐẠI HỘI CHI BỘ NHÀ XUẤT BẢN, NHIỆM KÌ 2022 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHÀ XUẤT BẢN, NHIỆM KÌ 2022 - 2025

Thứ 5, 13/10/2022 | 07:26

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn Số: 01-HD/ĐU ngày 27/4/2022 của Đảng ủy Trung tâm Số - Nhà xuất bản (TTS-NXB) về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2022 - 2025. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Nhà xuất bản đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 - 2025 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tới dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Nhuận Kiên - Uỷ viên BCH Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng bộ TTS-NXB cùng sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ TTS-NXB, Ban Chi uỷ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTS-NXB, đại diện các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn TTS-NXB) và sự tham gia đông đủ của 12 đồng chí đảng viên trong Chi bộ Nhà xuất bản.

Tại Đại hội, đảng viên tham dự đã được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kì 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm cấp uỷ; Quy chế bầu cử và Đề án nhân sự bầu cấp uỷ nhiệm kì 2022 - 2025.

Báo cáo tổng kết tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kì 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Nhà xuất bản đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lí, giáo dục đảng viên. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Các phòng chức năng thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc theo quy định của từng bộ phận; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Chi bộ Nhà xuất bản nói riêng và Đảng bộ TTS-NXB nói chung.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Nhuận Kiên đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kì tới để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban Chi uỷ nhiệm kì 2022 - 2025, gồm:

1. Đ/c Phạm Quốc Tuấn - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Lê Thị Như Nguyệt - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Đồng Duy Khánh - Chi uỷ viên

 Đại hội đã thông qua Nghị quyết, giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của Chi bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình Chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào triển khai thực hiện. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản nhiệm kì 2022 - 2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản lần thứ II, nhiệm kì 2022 - 2025 

Các đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Cấp ủy, nhiệm kì 2022-2025

Đại diện BCH Đảng uỷ TTS-NXB chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ NXB,

nhiệm kì 2022-2025

 

Tin: Đỗ Ninh; Ảnh: Hoàng Nam