Ông Nguyễn Nguyên được bổ nhiệm lại làm Cục trưởng Cục Xuất bản

Ông Nguyễn Nguyên được bổ nhiệm lại làm Cục trưởng Cục Xuất bản

Thứ 3, 02/07/2024 | 10:06

Ông Nguyễn Nguyên làm Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành từ năm 2019. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nguyên tiếp tục giữ vị trí này.

Ngày 1/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Quyết định số 1068/QĐ-BTTTT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Nguyên giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nguyên giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Ảnh: Lê Anh Dũng/Vietnamnet.

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Bổ nhiệm ông Lê Thái Hòa, Thư ký Bộ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện. Ông Lê Thái Hòa cũng được giao phụ trách, điều hành Cục Tần số Vô tuyến điện theo Quyết định số 1028/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho đến khi có quyết định khác.

Bà Hoàng Thị Phương Lựu, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông được giao kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thư ký Bộ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp ICT.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Đinh Quang Trung đảm trách nhiệm vụ phụ trách điều hành Vụ Khoa học và Công nghệ.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: znews.vn